Aktualności

2017-06-08

65-lecie Instytutu Technologii Drewna

8 czerwca 2017 r. w Auli Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło seminarium naukowe „DREWNO – tradycyjnie nowoczesne” połączone z obchodami 65-lecia Instytutu Technologii Drewna.

Podczas uroczystego spotkania wygłoszono referaty, w których prelegenci podkreślili ważną rolę drewna jako surowca naturalnego i odnawialnego w zrównoważonej gospodarce.

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. E. Ratajczak przedstawiła działalność Instytutu, który został powołany przez Ministra Leśnictwa 1 stycznia 1952 r. Instytut Technologii Drewna  jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

 Wśród licznych gości byli między innymi  Wiceminister P. Cybulski, prof. dr hab. Z. Kundzewicz (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), prof. D. Ciechańska (IBWCH),  R. Motała (Stora Enso),  A. Ballaum (PGL LP). Seminarium było również okazją do uhonorowania przez Prezydenta RP,  pracowników Instytutu, którzy najbardziej zasłużyli się dla rozwoju polskiego sektora leśno-drzewnego.  Ponadto Wicewojewoda wielkopolski M. Maląg wręczyła odznaki honorowe "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", "Za Zasługi dla Budownictwa" i "Za Opiekę nad Zabytkami".

K. Godlewska, dyrektor biura SPP, pogratulowała Kadrze Zarządzającej, jak i Pracownikom Instytutu podkreślając jego ważną rolę w świecie nauki. Na kolejne lata życzyła Instytutowi Technologii Drewna dalszego rozwoju dla dobra przemysłu i nauki polskiej, a jego Pracownikom wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Wyraziła również nadzieję, że długoletnia współpraca między naszymi organizacjami będzie się nadal rozwijać i pogłębiać z pożytkiem dla obydwu stron.


Zobacz pozostałe wpisy