Aktualności

2017-07-28

Konferencja "Sięgając po lepszą przyszłość" w Dusznikach Zdroju

28 lipca, z inicjatywy dyrekcji Muzeum Papiernictwa przeprowadzona została krajowa Konferencja, której celem było podsumowanie realizacji projektu renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowej suszarni oraz zainstalowanie zabezpieczenia p.poż. kompleksu Muzeum w Dusznikach-Zdroju. Program debaty zatytułowano: "Sięgając po lepszą przyszłość". Przedstawiciele dyrekcji Muzeum Papiernictwa (dr. hab.Maciej Szymczyk, mgr.Joanna Seredyńska) przekazali obszerne sprawozdanie (aspekty: merytoryczne, rzeczowe, finansowe) z wykonania zadań jakie pomyślnie zostały zakończone przez Muzeum Papiernictwa, dzięki dedykowanemu wsparciu środkami finansowymi ze źródeł EOG i Norweskiego Instrumentu Finansowego oraz zaangażowaniu budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w latach 2014-2017).

Uczestnikami  Konferencji w Dusznikach-Zdroju byli przedstawiciele licznych instytucji kultury i sztuki różnych szczebli organizacyjnych z terenu całej Polski, osoby reprezentujące władze samorządowe województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego i aglomeracji miasta. Jednymi z zaproszonych prelegentów, którzy wystąpili podczas sesji wiodącej byli: prof. dr. hab. Piotr Majewski - dyr. Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (w-a), Piotr Ceraficki - Łazienki Królewskie w W-e.

Wśród obecnych byli także zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Leszek Goetzendorf-Grabowski - v-ce przew. Komisji Historycznej SPP, Janusz Turski - dyr. gen. SPP, członek Rady Programowej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.  


Zobacz pozostałe wpisy