Aktualności

2017-09-25

PROGRESS'17 - relacja

W dniach 18 – 20 września 2017 r. w hotelu Andel's w Łodzi odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS’17. W spotkaniu wzięło udział 207 uczestników w tym 41 z zagranicy.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się koktajlem powitalnym sponsorowanym przez firmę Mondi. Gości powitał T. Katewicz (członek zarządu Mondi Świecie) wraz z J. Turskim (dyrektor generalny SPP).

Następnego dnia uroczyście otworzył obrady P. Rogalka (pierwszy wiceprezes SPP, Aquila i VPK Packaging,). Sesję inauguracyjną zapoczątkował J. Janowicz (wiceprezes SPP, Stora Enso) swoim wystąpieniem pt. „Trendy rozwoju papierów opakowaniowych”. Po nim swoje prezentacje przedstawili K. Olejnik (wiceprezes SPP, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej) i A. Muskała (członek zarządu International Paper Kwidzyn). Kolejne sesje tematyczne dotyczyły technologii i środków pomocniczych oraz maszyn i urządzeń. Drugi dzień posiedzenia zakończył się wieczorem piwnym w restauracji Bierhalle w Manufakturze. Do wspólnego biesiadowania zaprosił K. Chlubek, dyrektor ds. sprzedaży firmy Kemira, która była sponsorem spotkania.

Ostatni dzień konferencji i wystawy PROGRESS’17 otworzył A. Głębowski (wiceprezes SPP). W pierwszej sesji tematycznej dotyczącej biogospodarki swoje prezentacje przedstawił m.in. S. Lhôte (dyrektor generalny CEPI), który omówił dwa flagowe projekty CEPI pt. „Transformacja przemysłu: horyzont 2050” oraz „Nowa Europejska Deklaracja o Recyklingu Papieru”. Pozostałe bloki tematyczne dotyczyły zagadnień związanych z tekturą falistą i metrologią. W ostatniej sesji tematycznej młodzi naukowcy przedstawili wyniki swoich prac naukowo – badawczych. Na zakończenie części oficjalnej konferencji K. Olejnik zaprosił do uczestnictwa w seminarium PPPS2018 organizowanym przez IPiP oraz krótko podsumował formalną część posiedzenia. Ostatnim punktem programu była kolacja koleżeńska w restauracji Galicja w Manufakturze, podczas której J. Turski podziękował wszystkim za uczestnictwo w tegorocznej konferencji i wystawie PROGRESS’17 oraz zaprosił do wzięcia udział w kolejnej, jubileuszowej edycji konferencji PROGRESS 2020.


Zobacz pozostałe wpisy