Aktualności

2017-10-09

XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 oraz I Forum Dialog Nauka - Przemysł

9-11 października 2017 roku, w siedzibie gmachu głównego Politechniki Warszawskiej przeprowadzona została XI edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków (International Warsaw Invention Show - IWIS 2017). Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Politechnika W-ska, Urząd Patentowy RP. Po raz kolejny IWIS został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W gronie znakomitych patronów wydarzenia znaleźli się m.in: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Akademia Inżynierska w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza. Tegorocznej edycji IWIS 2017 towarzyszyła po raz pierwszy debata zorganizowana przez Forum Dialog Nauka - Przemysł. Wśród licznych uczestników realizowanej inicjatywy, w dniu 9 października obecni byli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia (J. Turski, dyr. gen. SPP, K. Godlewska, dyr. biura SPP). Reprezentanci naszej branży odpowiedzieli w ten sposób na bezpośrednie zaproszenie otrzymane od Organizatorów, którzy zachęcali do wzięcia udziału sektory przemysłu znane ze szczególnej aktywności inwestycyjnej w nowe technologie i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. IWIS to największa w Polsce wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem wynalazczości i innowacji. Jednym z jej zasadniczych celów jest promocja dynamicznie rosnącego potencjału w zakresie B+R po stronie polskiej nauki, a także identyfikacja szans i barier w obszarze komercjalizacji pomyślnych osiągnięć w tej sferze działalności (uczelni, instytutów, laboratoriów) a w szczególności takich rezultatów prac, które spełniają rzeczywiste potrzeby rynku i oczekiwania biznesu. Organizacja wystawy prezentującej dorobek i najnowsze osiągnięcia polskiej nauki i techniki stanowi użyteczną  platformę do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez krajowych wynalazców i innowatorów, stymulując proces wdrażania innowacji do przemysłu co sprzyjać powinno wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki.

 


Zobacz pozostałe wpisy