Aktualności

2018-01-02

Erasmus+ Projekt „Blueprints for sectoral co-operation on skills”

Z końcem października 2017 r., Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do udziału w przetargu publicznym na realizację działań objętych zadaniami projektu pn. „Blueprints for sectoral co-operation on skills”. Projekt jest elementem wcześniej uruchomionej inicjatywy, która została zrealizowana w ramach strategii przyjętej dla wdrożenia unijnej mapy drogowej 2050 pn. „The EU News Skills Agenda”.

Jednym z kilku sektorów przemysłu, które zaangażowały się w realizację wspomnianej inicjatywy (na etapie tzw. first wave projects) jest branża papiernicza (skoordynowane działania pod egidą CEPI). Aktywne działanie naszej branży na szczeblu europejskim polegało dotychczas na wykonaniu działań opisanych w tzw. Terms of Reference (ToR) projektu sfinansowanego ze środków UE, ze wspólnym udziałem CEPI oraz IndustriAll (projekt zakończony w 2016 r., w jego rezultacie wydano opracowanie w kilku wersjach językowych, tekst dostępny także w j. polskim).

Obecnie mamy otwarcie możliwości wdrożenia następczego projektu, w ramach uruchomienia tzw. drugiej fali działań. W działaniach planowanego projektu ma uczestniczyć co najmniej 8 krajów członkowskich UE.

Wśród kluczowych podmiotów, które są uprawnione do udziału w realizacji celów projektu wymieniono takie jak:

  • organizacje pracodawców w branży papierniczej,
  • organizacje samorządu gospodarczego (izby, stowarzyszenia),
  • organizacje branżowych związków zawodowych,
  • uczelnie i instytuty naukowe,
  • instytucje państwowe i inne podmioty publiczne odpowiedzialne za kształcenie zawodowe,
  • instytucje sektora prywatnego wyspecjalizowane w edukacji zawodowej i doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Źródła finansowania: program Erasmus / program Cosme

Uwaga: wstępna deklaracja ze strony potencjalnych Interesariuszy powinna zostać potwierdzona do końca pierwszej dekady w styczniu 2018 r.

W załączeniu informacja CEPI dotycząca w/w projektu.

Więcej szczegółów w powyższym temacie można samodzielnie pozyskać na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf EU Skills Blueprint Project 120,834 kb pobierz ›
Zobacz pozostałe wpisy