Aktualności

2018-01-24

Projekt ImpactPapeRec

24 stycznia w Brukseli odbyła się konferencja kończąca projekt ImpactPapeRec. Celem projektu było zwiększanie recyklingu oraz poprawa selektywnej zbiórki makulatury jak i promowanie odpowiednich działań pozwalających uniknąć składowania i spalania cennego surowca wtórnego jakim jest papier i tektura z odzysku.

W ramach projektu przeprowadzono analizy najlepszych praktyk w zakresie zbiórki makulatury oraz procedur oceny z uwzględnieniem szczególnych warunków lokalnych. ImpactPapeRec koncentrował się na tych krajach, w których wskaźnik recyklingu papieru utrzymuje się poniżej średniej europejskiej takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia, ale również tych krajach, gdzie papier z gospodarstw domowych, małych sklepów i biur zbierany jest w systemie suche - mokre, jak ma to miejsce we Francji i w Wielkiej Brytanii. Opracowano również podręcznik najlepszych praktyk, który będzie stanowić pomoc dla różnych regionów UE przy implementacji najlepszych procedur zbiórki.

Podczas Konferencji wystąpili między innymi K. Sadauskas (DG ENV, KE), L. Thieule (Komitet Regionów KE) S, Lothe (CEPI), A. Dobon (ITENE), F. Bonnet (ACR+) oraz K. Godlewska (SPP) jak i przedstawiciele gmin i miast (Papmpeluna, Mezdra, Mihai Viteazu oraz Trivalisu)

W swoim wystąpieniu reprezentantka SPP podkreśliła, że gospodarka cyrkularna wpisana jest w DNA przemysłu papierniczego. Zwróciła również uwagę na fakt, że makulatura zbierana w systemie suche – mokre ma bardzo złą jakość. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest stosowanie zbiórki selektywnej co przyczyni się do poprawy jakości tego surowca wtórnego i umożliwi jego wykorzystanie w przemyśle papierniczym.


Zobacz pozostałe wpisy