Aktualności

2018-01-26

Głos SPP w prasie krajowej

26 stycznia 2018 r., na łamach specjalnie opracowanego tematycznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita pn. Raport Prawny - styczeń 2018 r., który zatytułowano „Rewolucja w prawie wodnym” w treści materiału opisano najistotniejsze implikacje prawne, gospodarcze i społeczne – mające związek z wprowadzeniem od 1 stycznia br. przepisów nowej ustawy Prawo Wodne. Wśród wielu wątków tematycznych znaleźć można podtytuł „Woda wypłucze część zysków” autorstwa red. A. Wieczerzak-Krusińskiej, która cytuje opinię wyrażoną przez dyr. gen. SPP zwracającego uwagę na parafiskalny charakter nowych stawek opłaty za korzystanie z wody w procesach produkcyjnych.


Zobacz pozostałe wpisy