Aktualności

2018-01-29

Warsztaty Developing the EU long-term climate strategy

29 stycznia 2018 r. w siedzibie Politechniki Częstochowskiej odbyły się warsztaty nt. rozwoju długookresowej strategii klimatycznej UE. Spotkanie to było ostatnim z cyklu 5 spotkań konsultacyjnych organizowanych przez International Centre for Trade and Sustainable Development i Bruegel w krajach Unii Europejskiej, współorganizowane przez Ministerstwo Środowiska. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (P. Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej), Ministerstwa Finansów, DGLP, krajowych i europejskich organizacji i stowarzyszeń. Z ramienia SPP uczestnikiem był M. Jastrzębski.

Warsztaty podzielono na dwie części:

· dyskusję dotyczącą oczekiwań m.in. odnośnie celu projektu, procesu konsultacyjnego, oczekiwanych rezultatów i sposobu modelowania,

· prezentacje prelegentów z KOBiZE (inicjatywa LIFE Climate CAKE), DGLP (Leśne Gospodarstwa Węglowe) oraz PGE (dekarbonizacja sektora energetyki w UE) odnośnie krajowych uwarunkowań, wyzwań i metod na wspieranie procesu dekarbonizacji.

Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestie znaczących rozbieżności prognozowanych postępów w rozwoju odnawialnych źródeł i rzeczywistego stanu, problematykę ograniczonej dostępności technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), możliwości udziału szerokiego grona interesariuszy w procesie konsultacyjnym oraz ograniczenia wpływu polityki klimatycznej na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych.

W debacie po prezentacjach zwrócono szczególną uwagę na konieczność wsparcia dekarbonizacji w krajach takich jak np. Polska, Węgry czy Bułgaria, gdzie istnieje ogromny potencjał do łatwej poprawy, jednakże kraje te nie będą w stanie samodzielnie ponieść niezbędnych kosztów ze względu na zdecydowanie niższe PKB niż średnia w UE.


Zobacz pozostałe wpisy