Aktualności

2018-02-28

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego rozpoczął działanie

28 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, który powołano w końcu ub. roku decyzją premiera M. Morawieckiego. Zasadniczym celem debaty było zapoznanie kierownictwa resortu przedsiębiorczości i technologii oraz resortu środowiska z kluczowymi wyzwaniami jakie zidentyfikowali przedsiębiorcy, którzy realizują działalność produkcyjną w oparciu o surowiec drzewny. Spotkaniu przewodniczyła minister J. Emilewicz, moderatorem dyskusji była M. Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Uwagi i postulaty w imieniu interesariuszy zgłosili do rozpatrzenia przez politycznych decydentów przedstawiciele kluczowych organizacji branżowych z terenu całego kraju. Nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). W spotkaniu udział wzięli zaproszeni członkowie kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na czele z dyr. gen. A. Koniecznym.


Zobacz pozostałe wpisy