Aktualności

2018-03-01

Nowy system kształcenia zawodowego konsultowany z branżą papierniczą

1 Marca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, z inicjatywy MIn. Edukacji Narodowej przeprowadzono warsztaty, które dotyczyły rządowego projektu wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu kształcenia zawodowego dla potrzeb branży papierniczej i meblarskiej. Spotkaniu przewodniczyła U. Martynowicz, dyr. Dept. Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (MEN). Gospodarzem tych ciekawych warsztatów było kierownictwo Dept. Innowacji (MPiT). Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji branżowych, przedsiębiorcy obu gałęzi przemysłu z całego kraju. Celem warsztatów było przekazanie doświadczeń z zakresu funkcjonowania aktualnego systemu kształcenia dla potrzeb wspomnianych branż, a także przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań, które mogłyby wyjść na przeciw rzeczywistym potrzebom pracodawców w odpowiedzi na głębokie zmiany jakie zachodzą w technologii i organizacji produkcji w przemyśle. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Turski, K. Godlewska, M. Jastrzębski oraz A. Księżopolska (IPK).


Zobacz pozostałe wpisy