Aktualności

2018-03-12

W KIG-u o smogu i światowej konferencji klimatycznej w Polsce

12 marca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, z inicjatywy Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej zorganizowano debatę, która dotyczyła miejsca i roli energetyki w procesie ograniczenia zjawiska niskiej emisji gazów do atmosfery, a w szczególności wskazania koniecznych przedsięwzięć dla skuteczniejszego zapobiegania smogu na terenach zurbanizowanych. Ponadto, w czasie spotkania omówiono przygotowania naszego kraju do organizacji tegorocznej sesji stron ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP-24, UNFCCC - Katowice, grudzień 2018 r). W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wśród których byli m/in.: T. Skobel i M. Kurtyka - v-ce ministrowie energii, M. Bando - prezes URE, St. Tokarski - AGH, J. Janas - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, a także przedstawiciele mediów. Debacie przewodniczył H. Gabryś - przew. Komitetu EiPK KIG. Gospodarzem debaty był M. Kłoczko - v-ce prezes i dyr. gen. Krajowej Izby Gospodarczej. Nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP) - członek komitetu EiPK - KIG.


Zobacz pozostałe wpisy