Aktualności

2018-03-20

Rusza drugi konkurs grantowy NCBR na innowacyjne technologie materiałowe

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - TECHMATSTRATEG. Celem inicjatywy jest wsparcie prac badawczo - rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi, a następnie wdrożenie ich efektów. Budżet przeznaczony na dofinansowanie wszystkich projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

Wnioski do konkursu mogą składać konsorcja naukowe, liczące od 3 do 7 członków, przy czym niezbędny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy.
 
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednego z pięciu obszarów problemowych:
  • Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
 
Wartość minimalna zgłaszanych projektów to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie to 30 mln zł.
Nabór wniosków będzie trwać od 9 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).
 
Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.

Zobacz pozostałe wpisy