Aktualności

2018-03-26

SPP uczestnikiem debaty z Komisarzem G. Oettingerem

26 marca 2018 r. z inicjatywy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie zorganizowano debatę z G. Oettingerem - Komisarzem UE ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich. Spotkanie przeprowadzono w formule tzw. dialogu obywatelskiego, który uruchomiony został przez KE na terenie krajów Wspólnoty od 2012 roku. Jednym z aktywnych uczestników dyskusji był J. Turski (dyr. gen. SPP).

Tematem wiodącym spotkania było rozpatrywanie wariantów konstruowania nowych wieloletnich ram finansowych UE na kolejną 7 - letnią perspektywę wydatków (2020-2026) na realizację priorytetów, które uzgodnione zostaną w procesie startujących obecnie negocjacji. Komisarz zwrócił uwagę na potrzebę dostrzeżenia kilku nowych obszarów, które być może zostaną zaliczone do priorytetów UE w rozpatrywanej perspektywie finansowej (np. bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE, polityka migracyjna UE), na które prawdopodobnie będą przeznaczone większe fundusze. Ewentualna zmiana dotychczasowych reguł wydawania unijnych funduszy może niekorzystanie wpłynąć na sytuację Polski. Obecnie nasz kraj jest największym beneficjentem systemu finansów UE.

   


Zobacz pozostałe wpisy