Aktualności

2018-04-16

Posiedzenie Rady Muzeum Papiernictwa z udziałem SPP

16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, którego uczestnikami byli m.in. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia (H. Derejczyk (Arctic Paper) - przew. Rady oraz J. Turski - dyr. gen. SPP). Gospodarzami spotkania byli: dr. hab. M. Szymczyk - dyrektor Muzeum, J. Seredyńska - zastępca dyrektora wraz z osobami towarzyszącymi.

Podczas przebiegu posiedzenia zaopiniowano sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Papiernictwa w roku 2017, a także przyjęto plan realizacji działań w roku bieżącym. Ponadto, członkowie Rady zarekomendowali wstępne plany ramowego scenariusza działań Muzeum jaki przewidywany jest w 2019 roku. Debata była doskonałą okazją do przekazania informacji przez kierownictwo placówki o finalizowaniu przygotowań do organizacji tegorocznych obchodów związanych z 50 - leciem działalności Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Przeprowadzone posiedzenie było ostatnim formalnym spotkaniem członków Rady Muzeum w jej bieżącej kadencji.


Zobacz pozostałe wpisy