Aktualności

2018-04-26

Spotkanie inżynierów polskich i polonijnych w 100 lecie odzyskania niepodległości Polski

26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Domu Technika w Warszawie, z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT) zorganizowano uroczyste spotkanie inżynierów reprezentujących  środowiska działaczy krajowych i polonijnych, którego hasło przewodnie brzmiało: "Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości".  Wydarzenie dedykowane było jubileuszowi 100 lecia niepodległości Polski. Patronem głównym spotkania był A. Duda - prezydent RP, patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie otworzyła E. Mankiewicz-Cudny - prezes FSNT NOT, następnie głos zabrał A. Dera - minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Do udziału w uroczystym spotkaniu zaproszono licznych przedstawicieli organizacji inżynierów i techników z terenu całego kraju oraz gości reprezentujących współpracujące aktywnie z NOT środowiska naukowo-techniczne za zagranicą. Wśród uczestników byli prominentni działacze NOT, którzy zgromadzili szczególne zasługi w aktywności społeczno-zawodowej w różnych dziedzinach nauki. Obecni byli także przedstawiciele młodzieży akademickiej, którzy zainteresowani są kontynuowaniem misji jaka od stu lat przyświeca działaczom NOT-u. W wydarzeniu udział wzięli także reprezentanci naszego Stowarzyszenia: J. Turski (dyr. gen. SPP), T. Kolbuszewski (przew. Komisji Rewizyjnej SPP).


Zobacz pozostałe wpisy