Aktualności

2018-05-24

FEFCO Summit

24-25 maja 2018 r. z inicjatywy Europejskiej Federacji Producentów Tektury Falistej (FEFCO), przy współpracy ze szwedzką strukturą stowarzyszenia (SWIF) zorganizowano w Sztokholmie kolejną edycję szczytu branżowego, FEFCO Summit. Hasło realizowanego co dwa lata wydarzenia brzmiało: „Tektura falista z natury biodegradowalna”. W programie tegorocznej debaty organizatorzy przygotowali szereg interesujących prezentacji i materiałów, które dedykowane były m.in. takim zagadnieniom jak:

  • wyzwania oraz szanse dla branży implikowane zmianami legislacyjnymi UE: potencjał dla odzysku i recyklingu w zakresie strumienia odpadów z papieru i tektury,
  • strategia realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego w krajach członkowskich FEFCO, wymierne korzyści dla środowiska oraz konsumentów wynikające z wdrożenia scenariusza „closing the loop”,
  • doświadczenia branży w zakresie doskonalenia standardów jakości ze szczególnym uwzględnieniem opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością (promocja branżowego certyfikatu CFQ: common footprint quality).

W tegorocznej edycji szczytu FEFCO uczestniczyło razem ok. 200 osób reprezentujących branżę, wśród których obecni byli: menedżerowie zarządzający strukturami korporacji międzynarodowych, menedżerowie zróżnicowanych form spółek kapitałowych działający na szczeblach narodowych, właściciele i zarządzający firmami rodzinnymi, kadra inżynierska odpowiedziana za piony produkcji i doskonalenia jakości, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych będących członkami FEFCO, a także osoby i instytucje posiadające status tzw. członków-sympatyków Konfederacji. W porządku wielu debat zrealizowanych w ramach poszczególnych sesji tematycznych uczestniczyli (zaproszeni przez organizatorów)  przedstawiciele instytucji badawczo – rozwojowych, branżowi eksperci i praktycy, specjaliści ds. marketingu i handlu oraz reprezentanci fachowych mediów. Uczestnikami wydarzenia byli także przedstawiciele SPP. Więcej informacji o przebiegu i konkluzjach zakończonego szczytu jest dostępna wyłącznie dla członków naszego Stowarzyszenia.


Zobacz pozostałe wpisy