Aktualności

2018-06-07

Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

7 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Podczas posiedzenia poruszane były tematy LULUCF (Land Use, Land-Use Chane & Forestry), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, jak również kwestia terminów zapłaty w umowach z Lasami Państwowymi. Spotkanie było okazją do przekazania uwag naszego sektora do J. Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz M. Golińskiej - Wiceminister Środowiska. Sugestie SPP przekazane przez K. Godlewską (dyr. Biura SPP) zostały przyjęte z deklaracją ich uwzględnienia w pracach nad poselskim projektem podczas posiedzeń podkomisji Sejmowej. Podczas spotkania Stowarzyszenie reprezentowali K. Godlewska, M. Jastrzębski oraz A. Samborski (IPK).


Zobacz pozostałe wpisy