Aktualności

2018-06-27

SPP uczestnikiem posiedzenia RK FSNT NOT

27 czerwca 2018 r. w siedzibie Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej. Wśród delegatów reprezentujących struktury organizacyjne poszczególnych organizacji członkowskich uczestniczyli także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia (J. Palenik - przew. głównej Komisji Rewizyjnej NOT, J. Turski – mandat z pełnomocnictwa prezesa SPP).

W programie posiedzenia przeprowadzono procedury związane z przyjęciem informacji – sprawozdania z wykonania planów działalności statutowej Federacji za rok 2017, które wygłosiła E. Mańkiewicz-Cudny prezes zarządu głównego w okresie 25 kadencji (2016-2020) władz NOT-u. Dodatkowo, zgromadzeni delegaci przyjęli stosowne informacje o realizowanej działalności w formule sprawozdań raportujących sprawy organizacyjno-finansowe za ubiegły rok, które przygotowane i przedstawione zostały przez dyr. gen. FSNT-NOT - M. Płaczkiewicza oraz przew. KR-NOT – J. Palenika (SPP).

Przekazane informacje przez władze NOT-u spotkały się z żywą reakcją i ożywioną dyskusją ze strony uczestników posiedzenia. Na uwagi i głosy w dyskusji odpowiedzi udzielali osoby prezentujące odpowiednie sprawozdania a także inni przedstawiciele prezydium zarządu głównego FSNT-NOT. Następnie, delegaci w kolejnych turach głosowań (jawne i niejawne) zatwierdzili niemal jednomyślnie treść zaprezentowanych sprawozdań przez organy kierownicze i w rezultacie udzieli votum zaufania członkom aktualnie działających władz NOT-u na okres przyszły. W czasie wystąpienia E. Mańkiewicz-Cudny z satysfakcją podkreśliła obiecujący rozwój współpracy NOT z następującymi partnerami: Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, organami centralnej administracji państwowej oraz z tymi instytucjami pozarządowymi, które zainteresowane są  działaniami w obszarze innowacyjności, wynalazczości i promocji osiągnięć nauki i techniki.


Zobacz pozostałe wpisy