Aktualności

2018-07-27

Debata w poświęcona nowym regulacjom w zakresie gospodarki odpadami

26 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii poświęcone najnowszym regulacjom prawnym w zakresie gospodarki odpadami. Wśród obecnych byli Minister Jadwiga Emilewicz, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz przedstawiciele przemysłu. SPP na spotkaniu reprezentowali Janusz Turski (dyr. gen) oraz dr inż. Katarzyna Godlewska (dyr. biura).
Nowe rozwiązania legislacyjne  wnoszą między innymi  wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Wprowadza się także szczegółowe wymagania dla gromadzonych odpadów przez wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej. Skrócono również okres magazynowania odpadów do 1 roku.
Regulacje przewidują również zmianę zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 ton na rok, właściwy będzie marszałek województwa. Przewidziane są również nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, przy czym wysokość kar będzie liczona na podstawie ilości odpadów (ilość nagromadzonych odpadów x stawka opłaty).


Zobacz pozostałe wpisy