Aktualności

2018-07-23

DGLP konsultuje projekt nowych zasad sprzedaży drewna na 2019 r.

23 lipca 2018 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z udziałem interesariuszy w sprawie uzgodnienia zasad sprzedaży surowca drzewnego z zasobów PGL, jakie mają obowiązywać od 1.01.2019 roku. Andrzej Konieczny - dyr. gen. LP, przedstawił aktualny stan zaawansowania prac w zakresie wprowadzenia zmian regulujących funkcjonowanie rynku drewna, a także zadeklarował wolę udoskonalenia dotychczasowego projektu - w dialogu z reprezentantami kluczowych organizacji branżowych. Przedmiotem ożywionej dyskusji były uwagi szczegółowe lub postulaty rozwiązań, jakie poszczególne branże zgłosiły do DGLP w okresie ostatnich kilku tygodni br. W przeprowadzonej debacie nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Turski (dyr. gen. SPP), M. Budnicki (Stora Enso). Przedstawiciele SPP udzielili wyjaśnień, które obejmowały najważniejsze tezy stanowiska naszej branży, wyrażonego w formalnym wystąpieniu do DGLP z dn. 13 lipca.


Zobacz pozostałe wpisy