Aktualności

2018-11-15

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYTWARZANIA TEKTURY FALISTEJ - warsztaty STF

15 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyły się warsztaty „Praktyczne aspekty wytwarzania tektury falistej”. Organizatorem szkolenia, które skierowane było wyłącznie do personelu firm członkowskich SPP średniego szczebla (operatorów, brygadzistów, mistrzów zmianowych), było Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Spotkanie otworzył P. Rogalka, Przewodniczący Sekcji Tektury Falistej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wysłuchania ciekawych prelekcji M. Motylewskiego (Mondi Świecie) oraz Ł. Nęckiego (Aquila Radomsko), którzy omówili wilgotność, temperaturę i naprężenie papierów jako parametry wpływające na poprawę płaskości leżenia tektury falistej, jak również efektywną pracę tekturnicy – wydajność, straty na papierze, dobre praktyki na co dzień.

Ostatnią cześć spotkania poświęcono na warsztaty interaktywne, dotyczące wad tektury oraz metod ich korygowania.

Pierwsza edycja warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy już w czasie trwania warsztatów wyrazili swoje zadowolenie i potrzebę uczestniczenia w takim szkoleniu. Z tego względu, już teraz zdecydowano, że odbędą się kolejne warsztaty z tej serii, które zaplanowano już na wiosnę 2019 r.


Zobacz pozostałe wpisy