Aktualności

2018-11-22

XI Kongres Organizacyjno – Programowy FORUM OEEiG i FORUMCO2

22-23 listopada 2018 r. w Warszawie zorganizowano XI edycję Kongresu FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) oraz FORUMCO2. Organizatorem debaty organizacyjno-programowej była Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, dzięki której realizują swoje działania obie grupy tematyczne, w ścisłym porozumieniu z tegorocznym gospodarzem wydarzenia - Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.  

Uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele 9-ciu krajowych organizacji branżowych przemysłu energochłonnego. W programie dwudniowej debaty dyskutowano o najważniejszych zagadnieniach jakie stanowią wyzwania dla możliwości kontynuowania stabilnego i konkurencyjnego rozwoju przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zachodzących zmian w porządku prawa, obserwowanych zarówno na arenie krajowej i jak w UE.   

Delegaci uczestniczący w Kongresie mieli okazję do spotkania i kuluarowych rozmów z zaproszonymi gośćmi, a wśród nich byli: A. Gawęda – Senator RP, zastępca przew. senackiej Komisji ds. Gospodarki Narodowej i członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, M. Bando – prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia byli aktywnymi uczestnikami przeprowadzonej debaty.


Zobacz pozostałe wpisy