Aktualności

2018-12-13

NCBR informuje o wsparciu w projektowaniu usług dla biznesu

13 grudnia 2018 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2019. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2019. Poza konkursem CORE 2019 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.
Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:

  • projektowanie usług dla biznesu,
  • rozwój i działanie systemów finansowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.
Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR:

https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
 
Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne na początku lutego 2019 r. na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i z FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.


Zobacz pozostałe wpisy