Aktualności

2018-12-12

Deklaracja "Lasy dla klimatu" przyjęta przez COP-24

12 grudnia 2018 r.w Katowicach podczas debat COP-24 (Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ) odbyło się spotkanie ministrów i przewodniczących delegacji, które dotyczyło poparcia Stron dla Katowickiej Deklaracji Ministerialnej „Lasy dla Klimatu”. Przedstawiony z inicjatywy polskiej prezydencji światowego szczytu klimatycznego projekt dokumentu został przyjęty przez aklamację. Wśróduczestników spotkania był m.in. H. Kowalczyk - Minister Środowiska i M. Golińska - Sekretarz Stanu MŚ, bezpośrednio odpowiedzialna za nadzorowanie realizacji strategii krajowej polityki leśnej.

Deklaracja „Lasy dla klimatu”, to trzecia inicjatywa przedstawiona na COP24 przez polską prezydencję, po deklaracji ws. elektromobilności i sprawiedliwej transformacji.

Przyjęta Deklaracja nawiązuje do zapisów art. 5 dotychczasowych postanowień tzw. Porozumienia Paryskiego (COP-21, 2015 r.), które uwzględniają wolę do globalnego wysiłku w celu osiągnięcia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych i ich absorbcją przez pochłaniacze w drugiej połowie obecnego stulecia. Odpowiedzialność za realizację tego jakże ważnego celu spoczywa na wszystkich rządach, ponieważ może on zostać osiągnięty jedynie przy globalnym wysiłku. W dokumencie podkreślono, że wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna jest kamieniem milowym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Minister Kowalczyk zwrócił uwagę, że pochłanianie i przechowywanie dwutlenku węgla jest częścią wszystkich ścieżek, które mogą prowadzić do osiągnięcia podstawowego celu w polityce mitygacji zmian klimatu w skali globalnej (tj. ograniczenie wzrostu średniej temp. na świecie do 1.5 stop. C w okresie długoterminowym). Obok wspólnego dążenia do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), nie mniej ważne jest podjecie wysiłków w kierunku zwiększenia potencjału ich pochłaniania. Zdaniem Ministra, znaczący potencjał lasów w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu może zostać zwiększony poprzez powszechne wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, szczególnie przez te regiony i kraje gdzie jej dotychczas nie wprowadzono. Odnosi się to szczególnie do właścicieli i menedżerów sektora leśnego, którzy podejmując decyzje dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej mają jednoczesny istotny wpływ na kształtowanie się bilansu dwutlenku węgla odnoszącego się do jednej z  najważniejszych części składowych Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto, jaką jest LULUCF (land use, land use change and forestry). LULUCF, czyli użytkowanie ziemi, zmiany w użytkowaniu ziemi i leśnictwo - do tej pory nie były brane pod uwagę w międzynarodowym handlu emisjami (EU-ETS), a jedynie uczestniczyły w bilansie ogólnym pochłaniania węgla atmosferycznego. Stan zaawansowania negocjacji klimatycznych wskazuje jednak na prawdopodobieństwo włączenia LULUCF do światowego rynku emisji gazów cieplarnianych, a wtedy – lasy i leśnictwo będą mogły odegrać istotną rolę w tym zakresie.

Według informacji podanych publicznie przez A. Brzózka - Rzecznika MŚ, w dniu 12 grudnia ww. Deklarację przyjęło na razie 60 krajów uczestniczących w COP-24, natomiast 9 innych odmówiło jej podpisania. 

H. Kowalczyk - Minister Środowiska w rozmowie z M. Golińską - sekretarzem Stanu MŚ,

nadzorującą bezpośrednio problematykę leśnictwa.


Zobacz pozostałe wpisy