Aktualności

2019-01-10

Debata w KIG-u o polityce energetycznej Polski

10 stycznia 2019 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej, w siedzibie KIG-u zorganizowano nadzwyczajną debatę dedykowaną projektowi resortu energii (wersja z dn. 23.11.18 r.), który dotyczy pryncypiów polityki energetycznej Polski do roku 2040. Spotkanie o charakterze zamkniętym otworzył A. Arendarski - prezes KIG. W ożywionej dyskusji wzięło udział 16 członków Komitetu Energii i Polityki Klimatycznej. W gronie aktywnych uczestników debaty był przedstawiciel naszego Stowarzyszenia J. Turski (dyr. gen. SPP). 

Projekt konsultowanego materiału znany pod roboczą nazwą jako „PEP 2040” według intencji jego autorów powinien stać się jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, odpowiadając w sposób spójny postanowieniom przyjętym w zapisach rządowego dokumentu pn. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (uchwała Rady Ministrów, 14.02.2017 r.). Rozpatrywany projekt polityki energetycznej identyfikuje osiem priorytetowych obszarów interwencji, które będą warunkiem realizacji trzech zasadniczych celów, jak:  

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • konkurencyjność i poprawa efektywności energetycznej gospodarki,
  • ograniczenie wpływu na środowisko.

W terminie do 15 stycznia b.r. nastąpi zakończenie czasu konsultacji rozpatrywanego projektu PEP 2040. Konkluzje wypracowane w rezultacie przeprowadzonej konsultacji, a także uwagi i postulaty pozyskane od współpracujących ekspertów branżowych i reprezentantów sektora naukowo-badawczego zostaną we właściwym czasie zaadresowane przez Izbę do Ministra Energii.


Zobacz pozostałe wpisy