Aktualności

2019-01-18

NCBR uruchomiło nabór wniosków w X edycji programu LIDER

18 stycznia 2019 r. uruchomiono nabór wniosków w ramach X edycji programu LIDER, adresowanego do młodych pracowników nauki. Termin składania wniosków, które zostaną poddane ocenie w procedurze konkursowej upływa z dniem 18 marca 2019 r. Najważniejszym celem programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności poprzez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców, zmierzające do podniesienia ich kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym poprzez realizację projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Wszyscy zainteresowani aplikowaniem do udziału w bieżącej edycji programu, mogą pobrać informacje szczegółowe wraz z dokumentami ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Przypominamy, że jednym z wiodących zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjności polskiej gospodarki. Działalność NCBR służy wzmocnieniu współpracy środowiska biznesu z nauką a w szczególności z sektorem badań i rozwoju, w rezultacie przyczyniając się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te realizowane są poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.


Zobacz pozostałe wpisy