Aktualności

2019-03-13

P. Rogalka, wiceprezes SPP o wprowadzaniu innowacji w branży opakowaniowej

13 marca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł pt. „Innowacji jest coraz więcej i wciąż będzie ich przybywać”, w którym uwagę poświęcono wprowadzaniu innowacji na rynku opakowań papierowych w Polsce. Przedstawiono w nim najnowsze wyniki badań KPMB dot. krajowego rynku poligraficznego i opakowań, z których wynika, że z 260 przedsiębiorstw tylko ok. 35% nie planowała żadnych inwestycji w perspektywie dwóch-trzech lat a 63% firm nie planuje inwestycji w technologie informacyjne. Jednak mimo tych danych ok. 42% firm wdrożyło w ostatnich latach innowacje i tyle samo przyznaje się do inwestycji prośrodowiskowych. Na temat innowacji w przemyśle opakowaniowym wypowiedział się również P. Rogalka (wiceprezes SPP, prezes firmy Aquila):

Przyczyny wprowadzania innowacji w branży opakowań z papieru są podobne jak w całym przemyśle. Po pierwsze, chodzi o to, żeby stale, pod różnymi względami, być o krok przed konkurencją, a po drugie, aby osiągać lepsze wyniki poprzez m.in. ograniczanie kosztów.

Prezes podkreślił, że polski rynek opakowań z papieru jest na bardzo dobrym, europejskim poziomie biorąc pod uwagę wykorzystywane technologie i panujące standardy. P. Rogalka uważa, że Polska jest ważnym rynkiem dla branży opakowań z papieru, które ze względu na swoją proekologiczną specyfikę i rosnącą świadomość szkodliwości tworzyw sztucznych zwiększają udział w całym biznesie opakowaniowym. Prezes zwrócił również uwagę na dobrą kondycję polskich firm opakowaniowych oraz na ich silną konkurencyjność i różnorodność pod względem wprowadzania innowacji. Zauważył, że: Nie wszystkie koszty da się przerzucić na finalnego odbiorcę, dlatego jedną z dróg „ucieczki do przodu” są właśnie inwestycje. Sam rynek opakowań w zależności od ich rodzaju rozwija się przynajmniej w tempie wzrostu PKB.


Zobacz pozostałe wpisy