Aktualności

2019-03-28

Nasza branża wśród finalistów prestiżowego konkursu

28 marca 2019 r. w siedzibie hotelu Le Plaza w centrum Brukseli, odbyła się uroczysta ceremonia ogłoszenia wyników konkursu pn."The European Association Awards 2019". W szranki tego prestiżowego wydarzenia, realizowanego każdego roku, stają organizacje pozarządowe zdolne wypełnić zespół kryteriów świadczących o transparentności ich działań w przestrzeni publicznej, a w szczególności realizowanych w obszarze statutowej domeny stowarzyszeń branżowych umocowanych na szczeblu europejskim. Zasadnicze cele realizowanego konkursu:

  • promowanie i upowszechnienie najlepszych wzorców profesjonalnych i etycznych działań organizacji branżowych,
  • wzrost społecznej świadomości i wiedzy z zakresu szans efektywnego artykułowania głosu specyficznych grup społeczno-zawodowych wobec elit administracji i władzy ustawodawczej,
  • budowanie wiarygodnego wizerunku z korzyścią dla inicjatyw pozarządowych, w szczególności legitymizujących specyficzne potrzeby i aspiracje zróżnicowanych środowisk branżowych,
  • kreowanie sprzyjających warunków dla intensyfikacji dialogu społecznego z udziałem przedsiębiorców, twórców i egzekutorów porządku prawnego w obszarze gospodarki i rynku pracy,
  • doskonalenie metod i praktycznego warsztatu przez organizacje branżowe, które działają w formule stowarzyszeń na arenie europejskiej, w zakresie umiejętności koncyliacyjnego realizowania statutowych celów.

Organizacje branżowe, które zainteresowane były przesłaniem swojego dossier do oceny przez jury konkursu, mogły samodzielnie zgłosić właściwy profil  Uczestnika otwierając tym samym pole rywalizacji w ramach 20 specyficznych kategorii konkursowych. Przykłady kluczowych kategorii konkursowych: Best Association Conference, Best Association Training Inititative, Best Association Communications Campaign, Best Association Magazine, Best Newsletter or Publication, Best Association Website, Best Association Partnership or Collaboration, Best Advocacy Campaign, Best Provision of Industry Information and Intelligence, Best Association Team, Overall Best European Association.

Mamy niewątpliwą przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że wśród finalistów najnowszej edycji konkursu: The European Association Awards 2019 - znaleźli się przedstawiciele organizacji branżowych szczebla europejskiego, których Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) jest aktywnym członkiem. W jednej z najbardziej prestiżowych kategorii konkursu tj. "Best Association Communications Campaign", druga lokatę (srebrny medal) zdobyła Federacja Europejskiego Przemysłu Tektury Falistej (The European Federation of Corrugated Board Manufacturers - FEFCO), którą nagrodzono za walory przeprowadzonej w 2018 roku kampanii znanej jako "Recycling Champion". W innej kategorii konkursu zatytułowanej: "Best Provision of Industry Information and Intelligence" trzecie miejsce (brązowy medal) zdobyła Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industries - CEPI).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://europeanassociationawards.com/


Zobacz pozostałe wpisy