Aktualności

2019-04-01

Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 r. uruchomiona została Sieć Badawcza Łukasiewicz. Według Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  inicjatywa ta stanie się trzecią co do wielkości siecią skupiającą naukowców, którzy zajmują się komercjalizacją i zastosowaniem gospodarczym badań w Europie. Fundamentalnym celem nowej koncepcji jest wykreowanie  efektu synergii, poprzez połączenie 37 instytutów badawczych i Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Jej głównym celem jest koordynowanie badań o kluczowym znaczeniu dla państwa oraz skuteczne łączenie nauki z biznesem i komercjalizacja badań. Projektem zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Resort ma nadzieję, że instytuty zrzeszone w Sieci będą mogły dużo efektywniej niż do tej pory odnosić sukcesy w komercjalizacji wyników badań naukowych. Obecnie w Polsce działa 111 instytutów badawczych podlegających 16 ministrom, przez co ich działania są rozproszone, ale niezależne. Sieć ma wzmocnić ich pozycję międzynarodową i zwiększyć sprawność organizacyjną. Instytuty będą wymieniać się kompetencjami, na przykład szkoląc się nawzajem, a także koordynować swoje badania, żeby uniknąć dublowania się prac czy dublowania wydatków na kosztowne laboratoria, a także nieracjonalnego konkurowania o te same granty. Ministerstwo nie wyklucza, że z czasem do Sieci będą dołączane kolejne instytuty. "Centrum Łukasiewicz" jako projekt biznesowy ma ambicje zerwania ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.

Zgodnie z założeniami dla działalności Centrum Łukasiewicza przewiduje się, że sektor biznesu będzie mógł korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać specjalistyczne analizy, a także zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Wstępne założenia Strategii Centrum Łukasiewicza, zostaną zaprezentowane na jednym z najważniejszych wydarzeń podejmujących zagadnienia innowacyjnej gospodarki w Europie tj. Kongresu Impact ’19 w Krakowie, planowanej w dniach 21-22 maja 2019 r.

Strategicznym partnerem Centrum Łukasiewicza jest fińska sieć badawcza VTT, która dzięki funduszom z Komisji Europejskiej doradza przy tworzeniu polskiego projektu.

Źródła informacji: portal 300Gospodarka, dziennik Rzeczpospolita, MNiSW.


Zobacz pozostałe wpisy