Aktualności

2019-04-16

Jubileusz 70 - lecia działalności Wydawnictwa SIGMA-NOT z udziałem SPP

16 kwietnia 2019 r. w stołecznej siedzibie Domu Technika należącego do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, z inicjatywy Zarządu Federacji oraz Zarządu Spółki SIGMA zorganizowano okolicznościowe spotkanie przy obiedzie, związane z jubileuszem 70-lecia działalności Wydawnictwa. Władze FSNT-NOT reprezentowali: E. Mańkiewicz-Cudny (prezes), prof. S. Góralczyk (v-ce prezes). Gospodarzami wydarzenia byli: dr. A. Kusyk (prezes SIGMA-NOT, redaktor naczelny Wydawnictwa) oraz towarzyszący mu członkowie Rady Nadzorczej. Uczestnikami koleżeńskiego spotkania, których zaprosili Organizatorzy byli przedstawiciele kierownictw Stowarzyszeń będących właścicielami tytułów wydawanych przez SIGMA-NOT. Wśród obecnych na spotkaniu byli także reprezentanci naszego Stowarzyszenia: dr. J. Palenik (przewodniczący głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT) i J. Turski (dyrektor generalny SPP).

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do FSNT-NOT, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat. W portfolio Wydawnictwa znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej a wśród nich Przegląd Papierniczy - czasopismo Stowarzyszenia Papierników Polskich, którego powstanie datuje się w 1945 r. Czasopisma wydawane przez SIGMA-NOT adresowane są do szerokiego grona odbiorców, którzy zainteresowani są tematami naukowo-technicznymi ze względu na prowadzoną działalność zawodową oraz innych osób, które poszukują źródeł rzetelnej wiedzy i informacji o dynamicznie zachodzących zmianach w dziedzinie techniki, technologii, innowacyjności.

Szacuje się, że tytuły publikacji wydawane cyklicznie przez SIGMA-NOT znajdują ponad 200 tys. czytelników na rynku krajowym. Jakkolwiek ich treści mogą nierzadko wydawać się skierowane do elitarnego środowiska nauki lub branżowych ekspertów i praktyków, to jednakże liczne artykuły w sposób przystępny komunikują informację o popularnych problemach w danej dziedzinie, zawierając komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych. Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 r. dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl


Zobacz pozostałe wpisy