Aktualności

2019-06-07

SPP gospodarzem posiedzenia Rady Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych CEPI

7 czerwca 2019 r. w Warszawie, nasze Stowarzyszenie było gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Rady Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych (ADG), które zrealizowano w ramach działań operacyjnych prowadzonych na arenie europejskiej przez Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), która ma swoją siedzibę w Brukseli. Uczestnikami programowej debaty byli dyrektorzy organizacji branżowych, pochodzący z 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także z terenu europejskiego obszaru gospodarczego (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, W. Brytania, Węgry, Włochy). Podczas spotkania reprezentanci ADG rozpatrywali natępujące tematy:

  • Poznanie uwarunkowań funkcjonowania sektora celulozowo-papierniczego w Polsce oraz priorytety realizowane przez Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP).
  • Wymiana informacji (tour de table) na temat specyfiki funkcjonowania branży papierniczej w krajach członkowskich CEPI.
  • Potencjalne implikacje związane z rezultatami majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
  • Potencjalne skutki brexitu W. Brytanii z UE na sytuację w europejskim przemyśle papierniczym, alternatywne scenariusze dla poszczególnych regionów w Europie.
  • Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem papierniczym wobec konieczności wdrażania ambitnych celów polityki klimatycznej i energetycznej UE.
  • Zarekomendowanie listy priorytetów, które powinny być realizowane przez CEPI w odpowiedzi na kluczowe i zróżnicowane geograficznie zagrożenia i szanse, które identyfikowane są przez operatorów instalacji przemysłowych naszej branży.
  • Debata na temat scenariusza realizacji modelu zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora celulozowo-papierniczego w Europie. Dobrowolne deklaracje w zakresie: wzrostu wskaźników dla recyklingu papieru, redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej, inwestycji w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, działań na rzecz innowacyjności i budowy przemysłu 4.0.     

Gospodarze wyjazdowego posiedzenia mieli okazję do zorganizowania wydarzeń towarzyszących, których celem było promowanie bogactwa materialnego i duchowego stolicy. Goście mieli możliwość odwiedzić i poznać znane miejsca w zasobie dziedzictwa narodowego, instytucje dorobku kultury narodowej, a także zobaczyć pomniki i miejsca upamiętniające bohaterstwo mieszkańców Warszawy z okresów wojen światowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Turski (dyr. gen. SPP), K. Godlewska (dyr. biura SPP), M. Jastrzębski (specjalista, Sekcja Papieru SPP).

Niestety, w przeddzień zaplanowanego wydarzenia (06.06.19 r.), dowiedzieliśmy się o niespodziewanej śmierci Sylvain's Lhote, dotychczasowego dyrektora generalnego CEPI, który miał przewodniczyć debacie ADG. Uczestnicy posiedzenia przyjęli wiadomość z głębokim smutkiem i nieukrywanym żalem. Zadośćuczyniono Jego pamięci symbolicznym apelem o wspólne chwile ciszy w każdym dniu realizowanego programu.


Zobacz pozostałe wpisy