Aktualności

2019-06-12

Kraków gospodarzem IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich

12-15 czerwca 2019 r. w Krakowie zrealizowano bogaty program wydarzeń w ramach obchodów IV  Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, zrealizowanego w połączeniu z XXVI Kongresem Techników Polskich. Tegoroczne wydarzenia, których inicjatorem był zarząd główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  - Naczelnej Organizacji Technicznej (w Warszawie)  znalazły się w oficjalnym kalendarzu państwowych obchodów "100-lecia Niepodległej Polski". W bieżącym roku organizatorzy spotkań środowiska inżynierskiego (FSNT-NOT w Warszawie, Oddział NOT w Krakowie), mieli zaszczyć poinformować zebranych o objęciu całości programu patronatem honorowym Prezydenta RP, a także patronatami kluczowych instytucji parlamentarno rządowych w Rzeczypospolitej, tj. Marszałka Senatu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Inwestycji i Rozwoju. Siedzibami przebiegu szczegółowych propozycji programowych były: Krakowski Dom Technika NOT (12 i 15.06.br.), Akademia Górniczo-Hutnicza (13-14.06.br.). Przywitanie najwcześniej przybyłych uczestników nastąpiło po południu dn. 13 czerwca w siedzibie Krakowskiego Domu Technika, gdzie stworzono doskonałą atmosferę do wzajemnego zapoznania się i prowadzenia koleżeńskich rozmów pomiędzy organizatorami wydarzeń i przybyłymi gośćmi. 

W czasie sesji rozpoczynającej 3-dniowe debaty (13.06.), zatytułowanej "Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości", wykłady inauguracyjne wygłosili: E. Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, prof. dr hab. inż. J. Szmidt - Przew. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich / Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. T. Słomka - Przew. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych / Rektor AGH, prof. dr inż. A. Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn. W sesji plenarnej pod hasłem: "Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości" referat wprowadzający wygłosiła dr hab. inż A. Siwik - Prorektor ds. Studenckich AGH, dr inż J. Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia - Technica / W-ce Prezes Polskich Inżynierów w Ameryce Płn. W dniu 14.06. toczyły się sesje tematyczne, które koncentrowały się na takich zagadnieniach jak: Inżynier a środowisko, Inżynier - propozycja młodych, Inżynier a medycyna, Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0), Inżynier w IT, Inżynier a infrastruktura.  Na zakończenie głównego nurtu wydarzeń programowych, w oparciu o rezultaty wielu merytorycznych dyskusji oraz propozycje moderatorów prowadzących debaty panelowe, przyjęte zostały uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich. Dodatkowo, sformułowano przesłanie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. W czasie uroczystej gali (14.06.) zorganizowanej w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury (Klub Studio), odbyło się wręczenie tytułów "Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego" oraz tytułu "Mistrza Techniki FSNT NOT", której towarzyszyły występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chóru Con Fuoco AGH. Podczas innej gali jaką przeprowadzono pod hasłem "Polacy Razem" w krakowskim hotelu na ul. Dobrego Pasterza, nastąpiło rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019, którego celem jest promowanie najlepszej książki technicznej i najlepszego poradnika technicznego. W ostatnim dniu (15.06.), w siedzibie Krakowskiego Domu Technika odbyło się koleżeńskie spotkanie prezesów polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem FSNT NOT oraz członkami Komitetu Sterującego obu wydarzeń. Tego samego dnia zorganizowano zwiedzenie ciekawych lokalizacji jak np. Centrum Cyklotronowe w Krakowie, centrum historycznego Krakowa.

W wydarzeniach związanych z realizacją programu XXVI KTP i IV ŚZIP nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Turski (dyr. gen. SPP), T. Kolbuszewski (przew. Komisji Rewizyjnej SPP, członek Komitetu FSNT NOT ds.Gospodarki Energetycznej).


Zobacz pozostałe wpisy