Aktualności

2019-09-05

Konkurs na najlepszą magisterską pracę dyplomową w PŁ

Łódzka Rada Federacji SNT-NOT ogłasza konkurs na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej.

Praca powinna spełniać następujące warunki:

  • ocena bardzo dobra
  • przydatność dla gospodarki
  • wykonanie w terminie i obrona pomiędzy 17 września 2018 r. a 18 września 2019 r.

Pracę dyplomową należy złożyćw terminie do 20.09.2019 r. do przewodniczącego komisji konkursu dr inż. A. Rylskiego (adam.rylski@p.lodz.pl, budynek A18, Fabryki Inżynierów XXI w., pok. 306).

Do zgłoszonej pracy należy załączyć:

  • opinię promotora i recenzenta pracy dyplomowej,
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające termin obrony pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 2019 r.


Zobacz pozostałe wpisy