Aktualności

2019-09-27

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYTWARZANIA TEKTURY FALISTEJ - warsztaty STF

26 września 2019 r. w Łodzi odbyła się druga edycja warsztatów „Praktyczne aspekty wytwarzania tektury falistej”. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorem szkolenia, które skierowane było wyłącznie do personelu firm członkowskich SPP średniego szczebla (operatorów, brygadzistów, mistrzów zmianowych), było Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Spotkanie otworzył J. Turski, Dyrektor Generalny SPP. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wysłuchania prelekcji M. Motylewskiego (Mondi Świecie), Ł. Nęckiego (Aquila Radomsko) oraz R. Pieczykolana (ADM Trading Polska), którzy omówili najlepsze praktyki produkcyjne, wady tektury i metody ich korygowania oraz najlepsze praktyki produkcyjne związane z klejem.

Nie zabrakło też interaktywnej części warsztatów, podczas której uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie skonstruowanie z tektury falistej „ręki robota”. Zadanie należało wykonać tak, aby „ręka robota” była w stanie przenieść kubek z wodą na drugi stolik. Wszystkie grupy zakończyły zadanie sukcesem!

Jak w roku ubiegłym, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony licznie przybyłych uczestników. Dyrektor K. Godlewska dziękując prelegentom za zaangażowanie i podzielenie się wiedzą wyraziła nadzieję, że kontynuowane będą działania umożliwiające poszerzanie „tekturniczego” doświadczenia wśród pracowników naszych firm członkowskich.

 


Zobacz pozostałe wpisy