Aktualności

2019-09-30

Udział przedstawiciela SPP w obchodach 25 lecia działalności PIO

30 września 2019 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) w Poznaniu, realizowano 1 dzień kolejnej edycji Targów Techniki Pakowania i Etykietowania - TAROPAK, który dedykowano opakowaniom sektora „e-commerce”. W porozumieniu z władzami PIO, gospodarze MTP zaprosili do udziału w jubileuszowych obchodach  przedstawicieli innych organizacji branżowych oraz instytucji, które współpracują  w obszarze statutowych zadań Izby (w tym SPP). Gospodarzy wydarzenia reprezentowali: prof. Stanisław Tkaczyk – prezes PIO, Wacław Wasiak – dyrektor Biura PIO wraz z personelem biura PIO z siedzibą w W-e.

Tegoroczna edycja targów TAROPAK w związku ze „srebrnym”  jubileuszem działalności Izby, została wzbogacona o rozszerzoną ekspozycję zbiorową firm zrzeszonych w PIO, pn: „25 lat Polskiej Izby Opakowań”. Dodatkowo zorganizowano konferencję pt: „Ważniejsze daty i wydarzenia w historii Izby”. Wśród uczestników wymienionych wydarzeń byli reprezentanci takich firm jak: TFP, Eurobox). Jubileusz był okazją do upowszechnienia specjalnie przygotowanej monografii, pt: „Polska Izba Opakowań. Historia. Działalność. Ludzie. 1994-2019.”. W wydzielonym salonie promocji stworzono okazję do profesjonalnych prezentacji, które przygotowały firmy członkowskie PIO.

Jubilaci przeprowadzili okolicznościowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań.  W uroczystej gali wieczornej, zorganizowanej w pawilonie bankietowym MTP uczestniczył między innymi przedstawiciel naszego Stowarzyszenia - J. Turski (dyr. gen. SPP). W imieniu branży papierniczej przekazał on wyrazy uznania za dotychczasowy dorobek w działalności Izby, z korzyścią dla interesów przedsiębiorców – członków PIO, a także całego sektora przemysłu opakowaniowego w Polsce. Na ręce kierownictwa Izby, w imieniu władz naszego Stowarzyszenia, J. Turski przekazał okolicznościowy upominek wraz z życzeniami kontynuowania pomyślnej realizacji zadań PIO w przyszłości. Zaznaczył, że realizowanie misji przez Izbę nie będzie łatwiejsze niż dotychczas z uwagi na pojawianie się wielu nowych wyzwań, które generowane są miedzy innymi przez dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne i zaostrzane rygory w obszarze funkcjonowania przemysłu.

W czasie przebiegu uroczystej gali, profesor St. Tkaczyk – prezes PIO i W. Wasiak (dyr. Biura IPO) wręczyli okolicznościowe dyplomy oraz certyfikaty członkostwa przedstawicielom firm zrzeszonych. Władze PIO wyraziły publicznie podziękowanie naszemu Stowarzyszeniu za udział w obchodach jubileuszu, a także za dobre relacje we współpracy bilateralnej oraz realizowanej na forum działalności statutowej prowadzonej przez Krajowa Izbę Gospodarczą.


Zobacz pozostałe wpisy