Aktualności

2019-10-14

Seminarium Techniczne FEFCO z udziałem SPP

9-11 października 2019 roku, w Genewie na terenach konferencyjno-wystawienniczych infrastruktury targowej Palexpo, zorganizowano Seminarium Techniczne FEFCO, Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Mastering our processes”. Ceremonii otwarcia 3 dniowych debat z udziałem około 1000 uczestników dokonał J. Klingele (Klingele Group) - Prezydent FEFCO. Koncepcja programu Seminarium została przygotowana przez Komitet ds. Produkcji FEFCO, pod przewodnictwem Marco Van Damme (VPK Packaging). Wśród aktywnych animatorów procesu organizacji tego wydarzenia był Ł. Nęcki (Aquila, VPK) – członek w/w Komitetu. Część merytoryczną Seminarium przeprowadzono w ramach wyodrębnionych paneli tematycznych, które moderowane były przez branżowych ekspertów - członków Komitetu ds. Produkcji FEFCO. W 1 dniu realizacji głównego panelu programu, sesję otwierającą debaty Seminarium poprowadził Ł. Nęcki (Aquila, VPK) wspólnie z dwoma innymi ekspertami Kom. ds. Produkcji FEFCO. Wśród zaprezentowanych w tej części materiałów znalazły się wykłady przygotowane przez polskich ekspertów: M. Motylewski (Mondi Świcie) nt. „The way to flat corrugated board”, T. Garbowski (Politechnika. Poznańska) nt. „Digitalization in strenght estimation of corrugated materials”. W 3 dniu debaty plenarnej, P. Rogalka (Aquila, VPK Packaging) w wystąpieniu pt: „Training your employees. Good practices!” - dokonał prezentacji dorobku naszego Stowarzyszenia w obszarze doskonalenia zawodowego.

Dodatkowo, obok tematów poruszanych w czasie debat plenarnych części zasadniczej, liczni wystawcy mieli okazję do prezentacji indywidualnych ofert (w ramach formuły  tzw. spotlights). Ekspozycje zostały przygotowane przez 97 wystawców, a z ich ofertą uczestnicy mogli się zapoznać bezpośrednio w 153 jednostkowych pawilonach.  Oferty i promocje obejmowały co następuje: - możliwości zastosowania maszyn w najnowocześniejszych na świecie technologiach produkcji tektury tekstury falistej; - możliwości zaopatrzenia w specjalistyczne urządzenia wspierające proces kontroli jakości; - możliwości wdrożenia usług w segmencie sztucznej inteligencji oraz zintegrowanego sterowania procesami wytwarzania opakowań z tektury; - możliwości zastosowania nowej generacji  technologii zadruku opakowań. Wśród uczestników wydarzenia byli reprezentacji 6 firm członkowskich naszego Stowarzyszenia: Aquila, Eurobox, Model, Mondi, TFP, Werner Kenkel, a także J. Turski (dyr. gen. SPP) i A. Werner (Sekcja Tektury Falistej SPP).  Tegoroczne Seminarium Techniczne było doskonała okazją dla M. Motylewskiego do promocji autorskiej publikacji, zawierającej praktyczne aspekty wytwarzania tektury i opakowań (GMP).


Zobacz pozostałe wpisy