Aktualności

2019-10-11

23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment odbył się  10-11 października br. przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. W tej  edycji wydarzenia udział wzięli m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek,  Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magda Gosk, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko  oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Izby Gospodarczej.

Tematyka Kongresu zdominowana była przez gospodarkę odpadami. Spotkanie stanowiło okazję do poznania zarówno oczekiwań samorządów, jak i opinii resortu na temat ostatnio wdrożonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto dyskutowano  nad przedstawionymi założeniami do Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenckiej. Eksperci wymieniali także poglądy dotyczące możliwości osiągnięcia poziomów recyklingu wytyczonych w ramach pakietu odpadowego. O włoskich i fińskich doświadczeniach w gospodarce odpadami opowiadali Federico Foschini z federacji Utilitlia skupiającej 500 podmiotów z sektorów ochrony środowiska, gospodarki wodnej i energetyki oraz Riku Eksyma z Suomen Kiertovoima KIVO.  Wojciech Rogalski, odpowiadający za gospodarkę odpadami w wiedeńskim ratuszu, przedstawił funkcjonowanie systemu odbioru i selektywnej zbiórki w Austrii.

Kongresowi tradycyjnie towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały nagrody branżowe.

SPP reprezentowały K. Godlewska i J. Tybuś.


Zobacz pozostałe wpisy