Aktualności

2019-11-19

CEPI organizatorem branżowej konferencji "Paper & Beyond 2019"

18 – 19 listopada 2019 r. w prestiżowej części aglomeracji miejskiej Brukseli (obok Grand Place), z inicjatywy Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) zorganizowano konferencję branżową pn: „Paper & Beyond 2019”. Hasło tegorocznej debaty brzmiało: „Our climate and our solutions”. Kluczowymi uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci przemysłu papierniczego pochodzący z Europy i innych kontynentów naszego globu (Afryka, Ameryka Płn., Azja). Ponadto, udział wzięli zaproszeni przedstawiciele struktur branżowych współpracujących z CEPI w ramach tego samego łańcucha wartości, przedstawiciele organów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, reprezentanci sektora nauki - badań - rozwoju, a także eksperci zatrudnieni w wyspecjalizowanych firmach konsultingowych będący od wielu lat sprawdzonymi partnerami operatorów instalacji przemysłu papierniczego. Nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Razem udział wzięło ok. 150 osób. Tegoroczne wydarzenie otworzyła sesja zatytułowana: “Forest Based Industries: a vision for sustainable choices in a climate-friendly future”, którą poprowadzili Jori Ringman – dyr. gen. CEPI oraz Jeremy Wall – szef jednostki odpowiedzianej za politykę dla leśnictwa i przemysłu opartego o surowiec drzewny z Dyrekcji ds. Rozwoju w KE. W pierwszym dniu debaty, w formule nazwanej jako „high level session”, przeprowadzono pogłębioną i niezwykle interesującą dyskusję na temat inicjatywy zadeklarowanej przez przedsiębiorców sektora celulozowo-papierniczego w zakresie dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 (CEO initiative: our contribution to EU 2050 climate neutrality). Jednym z panelistów w tej sesji był Ignazio Capuano (CEO Burgo) – członek Zarządu CEPI, w dniu następnym (20.11.) powołany na funkcję prezydenta Konfederacji w okresie kolejnej kadencji (2020-2021). Pozostali paneliści: Clara de la Torre – z/ca dyr. Dyrekcji ds. Klimatu w KE oraz Steve Howard – w-ce Prezes Fundacji  “We Mean Business – Coalition Sustainable Energy for All”. Zgodnie z kilkuletnią tradycją wydarzenia, zrealizowano kolejny finał konkursu pn: „Blue Sky Young Researchers & Innovation Award”, którego uczestnikami byli młodzi i obiecujący naukowcy zajmujący się badaniami w obszarze rozwiązań mogących mieć przełomowe znaczenie dla rozwoju naszego sektora w przyszłości. Zainteresowani informacją szczegółową o tematach zaprezentowanych prac badawczych, jakie prowadzone są obecnie przez 8 uczestników tegorocznego konkursu (kraje pochodzenia: Austria, Finlandia, Holandia, Niemcy (2), Szwecja, Włochy, W. Brytania) można  znaleźć na stronie internetowej CEPI. Równolegle do przebiegu debat w ramach panelu głównego „Paper & Beyond”, w formule tzw. side-events - zorganizowano specjalistyczne seminaria dyskusyjne skoncentrowane na trzech zagadnieniach, takich jak:

1) Material substitution to tackle climate change: solutions and challenges – launch of new industry platform.

2) Digitalisation and resource efficiency: which benefits for the industry and the environment?

3) Ensuring recyclability of the future paper packaging products.

W części podsumowującej przebieg side-events, kierownictwo CEPI zorganizowało sesję panelową z udziałem całego zespołu lektorów oraz udziałem całego gremium uczestników wydarzenia, tworząc sprzyjające warunki dla przeprowadzenia interaktywnej debaty, której rezultatem było wypracowanie konsensusu jak zmierzać do realizacji wspólnego celu, którym jest dokonanie transformacji przemysłu w Europie. Szeroka mobilizacja i uzgodnienie wspólnej strategii przez przedsiębiorców przemysłu, prowadzić będzie w kierunku zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, ograniczenia wpływu na środowisko, oszczędnemu gospodarowaniu surowcami, poprawy efektywności energetycznej, a docelowo  wdrożeniu modelu cyrkularnej biogospodarki  - zgodnie z celami długookresowej polityki UE. Realizacja programu głównego tegorocznej imprezy była okazją do promocji dorobku szeregu działań wspierających CEPI na rzecz i w interesie zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w przyszłości. Między innymi, można było zapoznać się z treścią najnowszej publikacji pt: „Paper-based packaging recyclability guidelines” . Opracowanie materiału koordynowane było ściśle przez CEPI i FEFCO, powstało dzięki połączeniu kapitału wiedzy i doświadczenia oraz zaangażowania ekspertów branżowych, oddelegowanych przez organizacje narodowe działające na terenie kilkunastu krajów członkowskich UE i EOG.

 


Zobacz pozostałe wpisy