Aktualności

2019-11-29

Debaty XII Kongresu FOEEiG oraz FORUMCO2

28-29 listopada 2019 roku, w Czeladzi k. Katowic zorganizowano XII edycję Kongresu Programowo-Organizacyjnego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) oraz FORUMCO2. Gospodarzem tegorocznego Kongresu była Izba Gospodarcza Metale Nieżelazne i Recyklingu przy ścisłej współpracy z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele 8 krajowych organizacji branżowych przemysłu energochłonnego. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Janowicz (SE) – W-ce Prezes SPP, J. Turski (dyr. gen. SPP).

W programie 1-ego dnia debaty procedowano co następuje:  

  • Sprawozdania z działalności za ubiegłe 12 m-cy zaprezentowane przez przewodniczących obu grup problemowych FORUM: H. Kaliś (FOEEiG) , R. Auchimik – FORUMCO2).
  • Wybory osób, które będą pełnić rotacyjne funkcje członków Prezydium oraz przewodniczących FOEEiG oraz FORUMCO2 w okresie kolejnych kadencji (2020 r).
  • Referaty problemowe dotyczące nowych wyzwań dla przemysłu energochłonnego w Europie:
  1. Projekt wprowadzenia „cła węglowego” od śladu węglowego/Carbon Border Tax (P. Kardaś - ZPPS).
  2. Długoterminowy plan nisko-emisyjnej transformacji przemysłu UE w świetle projektowanej unijnej strategii przemysłowej oraz długoterminowych kierunków zmian polityki energetycznej i klimatycznej (VPG),
  3. Wyzwania w kontekście polityki klimatycznej: R. Auchimik PIGPCh).


W programie 2-ego dnia debaty rozpatrywano propozycje przedłożone przez ekspertów i organizacje należące do obu  grup FORUM, które były przedmiotem szczegółowego rozpatrywania przez wszystkich uczestników. Chodziło o wypracowanie konsensusu w obszarach regulowanych krajowym porządkiem prawnym w zakresie mogącym mieć znaczący wpływ na kondycję branż energochłonnych.   

  • Dyskusja i zgłaszanie uwag lub korekt do projektów przygotowanych stanowisk z udziałem przedstawicieli 8 struktur branżowych oraz zaproszonych ekspertów Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
  • Przeprowadzenie konsekutywnego głosowania finalnej wersji 12 szczegółowych stanowisk, w kolejności zgodnej z przyjętym programem Kongresu.
  • Wspólnie przyjęte stanowiska obejmowały zagadnienia związane z optymalizacją kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w warunkach Polski, jak: redukcja emisji, efektywność energetyczna, kogeneracja, energetyka odnawialna, rynek mocy, giełdowy obrót energii, opłaty za przesyłanie i dystrybucję energii,  auto-producenci energii, zamknięte systemu dystrybucji, usługi DSR, opłata jakościowa.

Reprezentanci organizacji branżowych przemysłu mieli okazję do polemiki oraz twórczego dialogu podczas realizacji porządku formalnego dwudniowego Kongresu. Dodatkowo, prowadzono kuluarowe rozmowy z gośćmi specjalnymi XII Kongresu. Należeli do nich: Mirosława Nykiel – posłanka na Sejm RP / w-ce przewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju, członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu, członkini Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.  a także  Andrzej Zawistowski - prezes Towarowej Giełdy Energii. Goście Kongresu zadeklarowali pełne zrozumienie dla stanowisk uzgodnionych w czasie debaty, a także zapowiedzieli otwartość na pragmatyczne współdziałanie w przyszłości.


Zobacz pozostałe wpisy