Aktualności

2020-05-28

Nowe władze FEFCO

27 maja br. Jan Klingele zakończył pełnienie funkcji prezydenta FEFCO. Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia i Zarządu (w trybie online), zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym i statutem FEFCO, do pełnienia funkcji prezydenta tej organizacji na czas kolejnej dwuletniej kadencji, tj. na lata 2020-2022, powołany został dr Fady Gemayel, który od ponad dwóch dekad zaangażowany jest aktywnie w działalność Federacji. W krótkiej autoprezentacji przekazał on informacje o trzypokoleniowej tradycji rodziny Gemayel z sukcesem prowadzącej wytwarzanie tektury falistej i opakowań P&B na terenie Europy i regionu Bliskiego Wschodu. Jednocześnie zarysował strategiczne kierunki i priorytetowe obszary dla działalności w perspektywie krótkookresowej. Prezydent Gemayel zapowiedział, że zdefiniowanie hierarchii zadań dla FEFCO w okresie najbliższej dwuletniej kadencji, będzie możliwe po wykonaniu analizy potrzeb i oczekiwań członków oraz od zdolności Zarządu Federacji do budowania konsensusu wokół sposobu odpowiedzi na wyzwania.

Na funkcje wiceprzewodniczących Zarządu FEFCO w okresie 2020-2022 powołani zostali: Jan Klingele (VDW) i Saverio Mayer (CEO Smurfit Kappa Group). Dodatkowo, honorowym wiceprzewodniczącym FEFCO wybrana została Nina Iversen (Glommapapp), reprezentująca interesy krajów skandynawskich.


Zobacz pozostałe wpisy