Aktualności

2020-01-29

Gospodarcze Otwarcie Roku KIG-u: "E-mobility revolution is now"

29 stycznia 2020 r. w siedzibie niedawno otwartego Centrum Kreatywności Targowa (CKT) w Warszawie, z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowano 9 edycję "Gospodarczego Otwarcia Roku". Hasło tegorocznej konferencji brzmiało: E-mobility revolution is now. Wydarzenie mające charakter cykliczny stanowi platformę dla spotkań i partnerskie dyskusji przedsiębiorców z ekspertami, decydentami i politycznymi elitami o problemach i wyzwaniach rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. W programie wydarzenia przeprowadzono trzy budzące ogromnie zainteresowanie panele dyskusyjne, w podziale na następujące tematy:

  • Przepis na elektro-mobilność. Co powinno się zmienić, by ewolucja stała się rewolucją?
  • Efektywne magazynowanie energii - kluczowy element zmian dla rozwoju elektro-mobilności .
  • Możliwości rozwoju nowych form biznesu w elektro-mobilnym otoczeniu.

Do udziału w debacie organizatorzy zaprosili znakomite grono gości, a wśród nich: przedstawiciele centralnych organów administracji rządowej, reprezentanci różnego szczebla instytucji państwowych z terenu całego kraju, liderzy sektora biznesu zainteresowani rozwojem inwestycji w obszarze elektro-mobilności. Spotkanie realizowane w przestrzennej i profesjonalnie wyposażonej sali konferencyjnej CKT otworzył Andrzej Arendarski - Prezes KIG, a następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień Ireneusza Zyska - Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu /  Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz Prof. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wśród panelistów pierwszego w kolejności bloku tematycznego (Przepis na elektro-mobilność) był W-ce Minister I. Zyska. Moderatorem tej części debaty był Janusz Grądzki, Przewodniczący Komitetu ds. Elektro-mobilności Krajowej Izby Gospodarczej.   

W przebiegu całego programu wydarzenia licznie uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele branżowych struktur przemysłu motoryzacyjnego i jego otoczenia. W gronie panelistów byli między innymi reprezentanci podmiotów gospodarczych lub nstytucjonalnych struktur, jak: fabryki samochodów elektrycznych, koncernów znanych marek samochodowych, sektora zawodowej elektroenergetyki, stowarzyszenia paliw alternatywnych, specjaliści ds. technologii wodorowych i inni.   

W obradach tegorocznej konferencji nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP).   


Zobacz pozostałe wpisy