Aktualności

2020-02-07

Dobra wiadomość dla zainteresowanych inwestycjami w ekologię

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu, w dniu 7 lutego 2020 r. podpisano umowy dotyczące realizacji rządowego programu : "ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU". Wdrożenie programu będzie możliwe dzięki środkom finansowym, które pozyskano w ramach funkcjonowania mechanizmu tzw. Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, służącemu wsparciu inwestycji w obszarze działań na rzecz ochrony środowiska, transformacji sektora energetyki oraz zapobiegania zmianom klimatu.

Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako bezzwrotne wsparcie, a dedykowane środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw – darczyńców). Polska stała się beneficjentem tych funduszy z chwilą przystąpienia do UE.

Sygnatariuszami zawartej umowy byli: M. Kurtyka - Minister Klimatu, M. Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, O. Myklebust - Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. Budżet programu wynosi ok. 160 mln euro, w tym ok. 140 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro to wkład krajowy. Jak informuje resort klimatu o wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy. Planowane są trzy terminy naboru wniosków.

Najważniejszym celem programu jest łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji dwutlenku węgla.


Zobacz pozostałe wpisy