Aktualności

2020-02-06

Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

W dniach 4 – 6 lutego 2020 r. w Bystrej k. Bielska – Białej odbyła się 11 edycja konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, której organizatorem był Abrys – dla środowiska, we współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Bielsko – Biała.

Rok 2020 to wdrażanie kolejnego etapu zmian na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, wymuszone ostatnimi nowelizacjami przepisów, dostosowaniem się do rosnących wymogów europejskich, zmaganiem się samorządu i przedsiębiorców z trudnościami z zagospodarowaniem czy dalszym zbytem sporej części frakcji odzyskanych odpadów, lawinowo rosnącymi kosztami. Dyskusja nad oczekiwanym przez wszystkich zwiększonym udziałem przemysłu w zbiórce i przygotowaniu do recyklingu odpadów (ROP) wchodzi w kolejną fazę dyskusji. Poszukiwane są sprawdzone pomysły na rosnące obowiązki gmin i firm m.in. w zakresie osiągania poziomów recyklingu wynikające z nowelizacji ustawy czystościowej. Konferencja była więc doskonałą okazją do dyskusji pomiędzy recyklerami a zbierającymi odpady o rynku surowców odzyskanych. Nie zabrakło również wymiany doświadczeń praktyków wdrażających efektywne i innowacyjne systemy selektywnej zbiórki czy sprawdzone modele współpracy z mieszkańcami i gminami.

Konferencję podzielono na 4 sesje tematyczne, których wiodącymi tematami były: zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku; rozszerzona odpowiedzialność producenta; aspekty ekonomiczne selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów; rynek surowców odzyskanych. W ramach ostatniej sesji referat na temat: „Odzysku makulatury z surowców wtórnych” wygłosiła Katarzyna Godlewska, dyrektor biura SPP.

Dodatkową atrakcją konferencji był wyjazd studyjny do Zakładu Gospodarki Odpadami Bielsko – Biała oraz do Zakładu IMP Polowat Bielsko – Biała.

W wydarzeniu, oprócz Katarzyny Godlewskiej, uczestniczyła Agnieszka Werner.


Zobacz pozostałe wpisy