Aktualności

2020-03-13

Europejski zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa

Komisja Europejska działa na wszystkich frontach, aby wspomóc zwalczanie epidemii koronawirusa (COVID-19). W związku z tym stale koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi w celu wymiany informacji i oceny potrzeb oraz zapewnienia spójnego podejścia w całej UE.

Zadanie Komisji Europejskiej polega głównie na wspieraniu państw członkowskich w przezwyciężeniu kryzysu i wydawaniu zaleceń dotyczących wspólnego kierunku działań.

Komisja chce uniknąć podejmowania przez państwa członkowskie nieskoordynowanych, a nawet sprzecznych działań, które ostatecznie osłabiają wspólne wysiłki w walce z epidemią. Dlatego też niezbędna jest koordynacja i wydawanie zaleceń w obszarze zdrowia publicznego, a także transportu, kontroli granicznej, rynku wewnętrznego i handlu.

Komisja uruchomiła ARGUS, mechanizm koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Komitet Koordynacji Kryzysowej spotyka się regularnie, aby zapewnić synergię działań wszystkich właściwych departamentów i służb Komisji oraz agencji UE. Przewodniczy mu komisarz Janez Lenarčič, który pełni funkcję Europejskiego Koordynatora Reagowania Kryzysowego.

Komisja utworzyła również na szczeblu politycznym zespół koordynacyjny ds. szybkiego reagowania, w skład którego wchodzi pięciu komisarzy odpowiedzialnych za obszary polityki najbardziej dotknięte pojawieniem się koronawirusa:


Prace koordynuje pięciu Komisarzy:

  •     Janez Lenarčič – zarządzanie kryzysowe
  •     Stella Kyriakides – kwestie dotyczące zdrowia
  •     Ylva Johansson – kwestie dotyczące granic
  •     Adina Vălean – mobilność
  •     Paolo Gentiloni – aspekty makroekonomiczne

Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Komunikat KE, z dnia 13 marca 2020 r. pt: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN INVESTMENT BANK AND THE EUROGROUP - Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak 1036,158 kb pobierz ›
pdf Aneks do Komunikatu , z dn. 13 marca 2020 r. pt: ANNEXES - to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN INVESTMENT BANK AND THE EUROGROUP - Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak 581,345 kb pobierz ›
pdf Projekt Rorporządzenia Rady i Parlmentu Europjeskiego, z dnia 13 marca 2020 r. pt: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013, Regulation (EU) No 1301/2013 and Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak [Coronavirus Response Investment Initiative] 174,045 kb pobierz ›
pdf Projekt Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europjskiego, z dnia 13 mqrcq 2020 r. pt: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency 540,967 kb pobierz ›
pdf Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services 68,761 kb pobierz ›
Zobacz pozostałe wpisy