Aktualności

2020-07-27

Debata Enel X Talks z udziałem A. Muskały

21 lipca 2020 r. odbyła się debata z serii Enel X Talks - "Koszty energii w polskim przemyśle – jak je obniżyć" organizowana przez portal WNP.PL. Podczas dyskusji omawiano następujące zagadnienia:

  • Czynniki kształtujące ceny energii (energetyka węglowa i energetyka odnawialna, rynek mocy, polityka klimatyczna UE i Zielony Ład);
  • Wpływ kosztów energii na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw;
  • Oczekiwania przemysłu wobec energetyki;
  • Usługa Demand Side Response i możliwości dodatkowego zarobku na rynku energii.

Uczestnikami debaty byli A. Muskała, prezes-elekt Stowarzyszenia Papierników Polskich, K. Kantyka, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, J. Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X oraz P. Kardaś, sekretarz generalny Związku Pracodawców „Polskie Szkło”.

A. Muskała zaznaczyła, że Polska powinna mieć długofalową, systematycznie realizowaną politykę, która wpisuje się w cele unijne. Zwróciła również uwagę na fakt, iż nowa strategia ogłoszona w listopadzie 2019 r., tzw. „Green Deal” przyspiesza obecnie panujące trendy, a pandemia nie spowolniła dążenia w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 r. W opinii Pani Prezes wątek transformacji energetycznej będzie jednym z najistotniejszych, które zadecydują o powodzeniu tych celów i to też zadecyduje o konkurencyjności naszego przemysłu, a Green Deal może się udać jeśli przemysł tę konkurencyjność zachowa. Wyzwaniem jest zaopatrywanie się w energię, której ślad węglowy jest wysoki, co przekłada się na ślad węglowy samych produktów.


Zobacz pozostałe wpisy