Aktualności

2017-03-08

Posiedzenie Zarządu CEPI
7 marca 2017 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego (CEPI). SPP na posiedzeniu reprezentował Prezes Maciej Kunda (COO Containerboard Europe & International, CEO Mondi Świecie S.A.)
czytaj więcej ›
Obrazek dla aktualności

2017-03-06

Posiedzenie Komisji Drzewnej w DGLP
3 marca 2017 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Drzewnej. Głównym celem spotkania było omówienie wyników oznaczania drewna oferowanego przyszłym nabywcom w roku 2017, tj. po wejściu w życie nowych zasad sprzedaży surowca. Z zaproszenia do udziału w debacie skorzystali przedstawiciele zakładów celulozowo-papierniczych naszego sektora oraz dyrektor generalny SPP, Janusz Turski.
czytaj więcej ›

2017-03-06

Szybka ścieżka dla MSP - uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że uruchomiono system teleinformatyczny do składania wniosków do konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowanego przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.
czytaj więcej ›
Obrazek dla aktualności

2017-03-01

Posiedzenie Komitetu ds. Legislacji (RAC)
1 marca 2017 r. w siedzibie FEFCO w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Legislacji (RAC). W programie przeprowadzonego spotkania, jednym z dyskutowanych zagadnień było przygotowanie stanowiska naszego sektora w odpowiedzi na najnowszą inicjatywę Komisji Europejskiej, dotyczącą materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (ang. Food Contact Materials).
czytaj więcej ›

2017-02-28

CEPI Roadmap 2050
27 lutego 2017 r. CEPI opublikowało zaktualizowaną wersję CEPI Roadmap 2050 - kierunków rozwoju i inwestycji niezbędnych do ograniczenia emisji CO2 o 80% przy jednoczesnym zwiększeniu wartości dodanej o 50%.
czytaj więcej ›