Aktualności
Obrazek dla aktualności

2020-03-31

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2
Ministerstwo Zdrowia opublikowało tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.
czytaj więcej ›
Obrazek dla aktualności

2020-03-27

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju
W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektów współfinansowanych przez NCBR, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR lub Centrum), wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów i wnioskodawców przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
czytaj więcej ›

Obrazek dla aktualności

2020-03-27

Zbieranie i recykling makulatury ważniejsze niż kiedykolwiek w czasach kryzysu – komunikat European Paper Recycling Council (EPRC)
26 marca 2020 r. struktura szczebla europejskiego, reprezentująca od 20 lat łańcuch wartości papieru (European Paper Recycling Council - EPRC) w komunikacie prasowym budzi powszechną świadomość, że w czasie dynamicznego rozwoju kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa nie mniej ważne jak samo zwalczanie choroby COVID-19 jest zmobilizowanie istniejącej infrastruktury organizacyjno-technicznej do kontynuowania czynności, które związane są ze zbieraniem makulatury gromadzonej w systemie selektywnej zbiórki gospodarowania odpadami.
czytaj więcej ›
Obrazek dla aktualności

2020-03-27

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Wirtualnego Asystenta ws. koronawirusa
W dniu 22 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia , uruchomiło Wirtualnego Asystenta wychodząc naprzeciw gwałtownie rosnącej potrzebie udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczących koronowirusa SARS-CoV-2 oraz epidemii COVID-19 w Polsce.
czytaj więcej ›

Obrazek dla aktualności

2020-03-25

Strategiczny status branży papierniczej w kontekście zwalczania koronawirusa w Polsce.
Stanowisko SPP w sprawie nadania strategicznego statusu branży papierniczej w kontekście zwalczania koronawirusa w Polsce.
czytaj więcej ›