Antologia prac W. Budki

Antologia opracowań historycznych doc. Włodzimierza Budki

Stowarzyszenie Papierników Polskich wspólnie z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wydało zbiór opracowań wybitnego historyka papiernictwa – docenta doktora Włodzimierza Budki (1894-1977). Prowadzonym przez Niego żmudnym badaniom nad przeszłością wyrobu papieru na ziemiach polskich zawdzięczamy ogromny postęp w badaniach nad dziedziną wytwórczości uznawaną za niezwykle istotną dla rozwoju cywilizacji. Ustalenia dokonane przez Włodzimierza Budkę, pomimo upływu ponad trzech dekad od Jego śmierci, do dziś są podstawą naszej wiedzy o licznych młynach papierniczych. 59 artykułów, rozpraw i recenzji Jego autorstwa, publikowanych w licznych czasopismach zebrał Leszek Goetzendorf Grabowski a naukowo opracował dr Józef Dąbrowski – członkowie Komisji Historycznej Stowarzyszenia. Organizacyjnego wsparcia inicjatywie udzielili pracownicy Muzeum Papiernictwa (liczne opracowania przedrukowane w „Antologii” pochodzą ze zbiorów dusznickiej placówki). Skład i druk wykonano w drukarni Bogdana Kokocińskiego w Nowej Rudzie.

Publikacja jest adresowana nie tylko do historyków papiernictwa; interesujące dla siebie tematy odszukają tu miłośnicy dziejów gospodarczych Polski oraz historii kultury. Mamy nadzieję, że „Antologia” przyczyni się do wzrostu zainteresowania tradycjami wytwarzania papieru w naszym kraju.