Członkostwo indywidualne

Przynależność indywidualna jest podstawową formą członkostwa w Stowarzyszeniu. Uzyskuje się je po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu jej przez Radę SPP. Koszt przynależności wynosi 50 zł - dla członków zwyczajnych, 25 zł - dla młodzieży (do 30 roku życia), emerytów i rencistów.

Wszyscy członkowie indywidualni mają prawo do 50% ulgi w opłatach za uczestnictwo w imprezach przygotowanych przez SPP. Członkostwo indywidualne upoważnia do prenumeraty "Przeglądu Papierniczego" na warunkach ulgowych (50%). Wpłaty na prenumeratę "Przeglądu" dokonuje się na specjalnym formularzu zawierającym potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu, który wysyłany jest na życzenie osoby zainteresowanej.