Klub Papiernika

 

 Wraz ze zmianami ustrojowymi w naszym kraju i w naszej stowarzyszeniowej organizacji zaistniała konieczność podjęcia nowych wyzwań. W 1992 roku po zmianach statutowych SITPP zmieniło nie tylko nazwę na Stowarzyszenie Papierników Polskich, ale też formułę działania. Następstwem tych zmian była podjęta w 1993 r. przez Radę SPP uchwała o powołaniu Klubu Papiernika w Łodzi, który z nowymi celami i zadaniami wynikającymi ze statutu przejął od tej chwili, to co było dobre i sprawdzone w działalności dotychczasowego Łódzkiego Oddziału SITPP, istniejącego od 1946 roku. Klub nasz, zrzeszający przede wszystkim papierników z Łodzi i okolic, stał się reprezentantem Stowarzyszenia wobec terenowych władz samorządowych, będąc jednocześnie uczestnikiem współpracy miedzy stowarzyszeniami na terenie miasta. Wszedł w skład Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT na prawach Oddziału.

Wypełniając cele zawarte w statucie SPP, misją naszego Klubu stały się: integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych, kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci. Na przestrzeni minionych lat służyły temu okolicznościowe około świąteczne spotkania koleżeńskie, a także spotkania z władzami Stowarzyszenia, na których była przekazywana wszelka wiedza o działalności SPP. W ramach poszerzania zainteresowań organizowane są spotkania z przedstawicielami innych dziedzin techniki, gospodarki, czy kultury. Członkowie Klubu mają też okazję uczestniczyć w technicznych wyjazdach do nowoczesnych zakładów branży papierniczej, nie zaniedbując przy okazji poznawania ciekawych miejsc w naszym pięknym kraju.

Minęła właśnie VII kadencja Klubu Papiernika w Łodzi. 17 listopada 2016 r odbyły się wybory do Rady Klubu. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie członków Klubu, które wybiera 10 osób do Rady, a ta wyłania spośród siebie 5-osobowe Prezydium, w tym Przewodniczącego.

Skład Rady Klubu na VIII kadencję jest następujący:

Stanisław Matczuk – przewodniczący,

Maria Żubrzak – wiceprzewodnicząca,

Małgorzata Michniewicz – sekretarz,

Tadeusz Szczepański – członek prezydium,

Michał Janiga,

Urszula Kembłowska,

Jarosław Palenik,

Jadwiga Stufka-Olczyk,

Agnieszka Wysocka-Robak.

 

 


Klub Papiernika w firmie Sofidel w Ciechanowie - 2018

Klub Papiernika w International Paper Kwidzyn - 2017

Klub Papiernika w Ogrodzieńcu - 2015

70-lecie Przeglądu Papierniczego - 2015

Klub Papiernika w Twierdzy Modlin - 2014